Sidestil psykiske sygdomme med fysiske

Hver femte af os er ramt af psykisk sygdom, og for mange mennesker har det betydelige konsekvenser at være psykisk syg eller at være pårørende. Jeg har selv haft psykisk sygdom tæt inde på livet, da jeg har flere nære venner, som i kortere eller længere perioder har været alvorligt syge.

Den 8. april deltog jeg i et velbesøgt valgmøde i Vildsund, hvor emnet var psykisk sårbare. Her deltog blandt andet SIND. Oplevelsen er, at det psykiatriske område igennem årtier er blevet negligeret og udsultet økonomisk. Jeg er enig. Det skal vi gøre bedre, men hvordan?

Som Bodil Vestergaard Pedersen, Brønderslev, skriver her i Nordjyske (14/5), må vi skabe lighed i sundhed ved at fjerne psykiatrien fra satspuljemidler og lade psykiatrien blive en fast del af finansloven. Hermed sender vi også det afgørende signal, at der ikke er forskel på, hvor du har ondt. Psykiske og fysiske sygdomme skal kort sagt sidestilles. Kvaliteten i tilbuddene til psykisk syge står nemlig i skærende kontrast til tilbuddene for mennesker med fysisk sygdomme.

Der er brug for flere sengepladser. Presset på de eksisterende sengepladser er voldsomt og mange udskrives for tidligt, hvilket presser den syge og pårørende unødigt og øger risikoen for genindlæggelse.

Mennesker med psykiske lidelser lever væsentligt kortere og mange har dobbeltdiagnoser. Med regeringens udspil til sundhedsreform styrkes de nære sundhedstilbud. Derved sikrer vi en tidlig indsats tæt på borgerne, og vi sikrer sammenhæng i tilbuddene og kontinuitet for den psykisk syge.

Bliver jeg valgt til Folketinget, vil jeg gerne være bannerfører for et politisk paradigmeskifte, hvor grundstenen er at sidestille psykiske sygdomme med fysiske. For vi skal gøre det bedre over for mennesker ramt af psykisk sygdom. Andet kan vi ikke være bekendt!

Af Mia Tang, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

 

Mia Tang
Konservativ folketingskandidat i Nordjylland, journalist, cand.mag. og tidl. pressechef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Mobil: 40 75 59 00
Mail: mia@miatang.dk