Stop med at skælde landbruget ud!

Vi har brug for dygtige landmænd, som bidrager til at præge udviklingen og væksten i landsdelen. Landbruget er en af de vigtigste brancher i Nordjylland, og derfor falder det mig for brystet, når jeg fra den ene landmand efter den anden hører, hvor trætte de er af at blive skældt ud.

Sure miner vendt mod landbruget bidrager hverken til erhvervets udvikling eller til konstruktiv dialog om, hvordan vi sikrer, at det også fremover er rentabelt at drive landbrug. Vi skal som politikere understøtte dansk landbrugs styrkeposition indenfor dyrevelfærd, natur, klima og miljø – og vi skal være stolte af alt det, som landmændene og generationerne før dem har skabt.

Derfor har jeg på en stribe møder i landbruget givet klart udtryk for, at jeg ønsker at være med til at ændre tonen og at tage et politisk ansvar i dialog med branchen. Jeg ønsker ordførerskaber, som giver mening for regionen, og derfor lægger jeg bl.a. billet ind på landbrug og fiskeri, når/hvis jeg bliver valgt til Folketinget. Vi er nået et stykke vej med landbrugspakken, men der er stadig mange udfordringer at løse, og noget af det første, jeg vil tage fat på, er at få afskaffet arvebeskatning for at gøre generationsskifte betydeligt lettere.

Landbruget har brug for repræsentanter, som lytter, og det garanterer jeg for, at jeg gør. Så ved I, hvor jeg står, når I støder på mit slogan i landskabet: ”Mindre gylle – mere Tang. Fordi gylle hører til på marken – ikke i dansk politik.”

Af Mia Tang, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

 

Mia Tang
Konservativ folketingskandidat i Nordjylland, journalist, cand.mag. og tidl. pressechef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Mobil: 40 75 59 00
Mail: mia@miatang.dk