Plads til familien og kærlig omsorg livet igennem

Det skal være trygt og dejligt at være barn. Vi har brug for god børnepasning og rigtig gode skoler. Desværre er skolereformen ikke blevet den forventede succes, og det er noget af det, vi skal have ændret på. De lange skoledage har gjort, at børn har fået mindre frit børneliv og færre fritidsaktiviteter, hvilket jeg personligt er meget kritisk overfor. Samtidig er graden af inklusion efter min mening blevet for høj, hvilket sårbare børn lider under, så det skal vi også se på politisk.

Helt grundlæggende er der er brug for kerneomsorg fra den offentlige sektor, hånd i hånd med relevant konkurrenceudsættelse for at få mest kvalitet for pengene, skabe private arbejdspladser og sikre borgerne flest mulige frie valg. Også som ældre skal det være trygt og værdigt at blive gammel – med både valgfrihed og kvalitet i tilbuddene.

Plads til familien et bredt emne om alt fra barsel og barndom til de behov, der opstår gennem livet. Et godt liv er trygt med balance mellem arbejdsliv og familieliv, og mulighed for at hente opbakning fra samfundet, når der er brug for kærlig omsorg.  Samtidig går jeg meget op i den måde, vi passer på hinanden på, fordi de nære relationer ofte er det allervigtigste – ikke mindst når man er udfordret.