Tryghed og mere synligt politi

Der er brug for en fast hånd og nul tolerance overfor kriminalitet. Derfor er det vigtigt, at politiet er synligt og tilgængeligt. For selv om nogle politiopgaver kræver særlige enheder, som forebygger eksempelvis terror, så må man ikke undervurdere betydningen af det lokale politi, som er med til at skabe tryghed i hverdagen, og som er til stede der, hvor kriminaliteten begås. Det Konservative Folkeparti ønsker 600 flere betjente på gaden.  

Regeringen har strammet op på det retspolitiske område på mange fronter, men når man pludselig konfronteres med bedrageri i millionklassen som Britta-sagen, så rokker det naturligt nok ved tilliden til det offentlige. Der er stadig rum for forbedring. Så minimum må man forvente, at det offentlige har styr på egne rækker. 

Lov og orden har altid været en konservativ mærkesag. Vi ønsker blandt andet højere straffe til forbrydere, bedre vilkår og tryghed for ofre og et opgør med de parallelsamfund, hvor bander- og rockergrupper trives, og hvor unge mennesker bliver rekrutteret til et liv på den forkerte side af loven. Det skal vi ikke acceptere. Det skal være trygt at færdes hvor som helst.