Et grønnere Nordjylland

Jeg går til valg på en ambitiøs konservativ klima- og energipolitik. Vi er beriget af en fantastisk natur i Nordjylland. Den skal give videre til vores børn – og gerne i endnu bedre stand, end da vi fik ansvaret for den. For vores børn fortjener en sund og grøn fremtid.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi en ny klimalov, hvor vi tager den realistiske vej skridt for skridt. Vi skal nemlig have alle med, hvis vi ønsker den grønne omstilling, og et tæt samarbejde med både erhvervslivet og borgerne er helt afgørende. Jeg håber på en bred politisk aftale – ligesom energiaftalen fra 2018, som samtlige partier står bag. For det er vores fælles fremtid, vi taler om.
Der er mange gode forslag til, hvad en ny klimalov skal indeholde. Vi ønsker, at:

Vi skal leve op til vores forpligtelser i Paris-aftalen, hvor vi år for år reducerer vores CO2-udledning.
Danmark skal være foregangsland inden for grønne løsninger. Her er Nordjylland med helt fremme.
Danmark fortsat skal være en drivkraft i international klimapolitik, og vi skal tænke klimaet ind på tværs af politikområder.
Klimarådet skal styrkes, og der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem.

For vi vil gerne gå skridtet videre. Vi vil samle hele Danmark om en grønnere fremtid. Derfor foreslår vi, at regeringen inviterer erhvervslivet og et styrket klimaråd til grønne trepartsforhandlinger. Sammen skal de sætte de femårige delmål og gøre den grønne omstilling konkret. På den måde kan vi alle sammen arbejde sammen om et grønnere og sundere Danmark.