Hvilke nordjyske privatskoler vil Socialdemokratiet lukke?

I Nordjylland går mange børn på en af de gode private skoler, som over tid er opstået som et populært supplement til folkeskolen. Ofte åbner en lokal grundskole, når den lokale folkeskole får drejet nøglen om af kommunen, og for mange lokalsamfund er det fuldstændigt afgørende at beholde skolen for både at kunne tiltrække og beholde børnefamilierne. Derfor griber man til handling og benytter muligheden for at omdanne skolen til en privat form, så ens barn kan fortsætte sin skolegang lokalt.

Tallene varierer i de 11 kommuner i regionen. I Jammerbugt og Rebild er det mindre end hvert tiende barn, som går i privatskole. Men i Thisted og Frederikshavn er det knap hvert femte barn, i Hjørring næsten hvert fjerde, og på Mors går knap fire ud af ti elever i privatdrevet grundskole. De private skoler betyder rigtig meget for rigtig mange familier. De betyder meget for de lokale områder, og de udgør samtidig et positivt alternativ til folkeskolen for nogle af de mere sårbare børn, som trives bedre i et mindre miljø.

Men det kommer til at ændre sig, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, for Socialdemokratiet ønsker at halvere antallet af børn på privatskoler. Det betyder, at 50.000 børn på landsplan skifte skole, nordjyske privatskoler vil risikere lukning, og mange hundrede nordjyske børn vil miste muligheden for at gå i skole lokalt.
Helt præcist mener socialdemokraterne kun, at hvert tiende barn må gå i privatskole, og dem, der fortsætter i privatskole, vil blive økonomisk straffet med et lavere tilskud end i dag. De vil tvinge børnene over i folkeskolen, uagtet alle de positive effekter det har at holde fast i de mindre skoler.

Lad mig sige helt klart, at jeg synes, at socialdemokraterne skal blande sig langt uden om og holde op med at køre en vendetta mod gode lokale initiativer! Det skal være op til den enkelte familie at vælge frit, og man skal ikke straffes for at kæmpe for sit lokalsamfund og sit barns tarv. Jeg er simpelthen forarget.

Samtidig står det ubesvaret hen, hvordan folkeskolerne skal finde plads til alle disse elever, og hvordan man helt konkret har tænkt sig at smide halvdelen af eleverne i de små private skoler ud. Hvem skal stå for det, og hvordan skal det foregå?

Den socialdemokratiske plan betyder, at de over 120.000 elever, som i dag går på de omkring 550 frie grundskoler i Danmark, ikke om de er købt eller solgt, hvis vi får en rød regering.

Det gælder også her i Nordjylland, hvor Mette Frederiksen stiller op. Hun valgte i øvrigt selv privatskole til sine børn, ligesom forgængeren Helle Thorning-Schmidt også gjorde. Men det er måske noget andet? Mens vi tænker lidt over ironien i det, ville det være rart at vide, hvilke nordjyske skoler det er, socialdemokraterne mener kan undværes?

 

Af Mia Tang, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

 

Mia Tang
Konservativ folketingskandidat i Nordjylland, journalist, cand.mag. og tidl. pressechef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Mobil: 40 75 59 00
Mail: mia@miatang.dk